Tasulised teenused

Hinnakirja kood Teenus tasub HK-s kindlustatud N järjekorra alusel tasub kindlustamata isik ja patsient väljaspool järjekorda, M
Tasulised teenused ravikindlustamata isikutele
E3010 ühekordsed steriilsed plastikust läbivaatusinstrumendid XXS, XS, S - 1,00
E3013 lokaalne valutustamine - 5,00
Soovi korral võimalikud tasulised lisateenused kõigile
3004a ette teamata mitte ilmumise eest 5,00 25,00
3004b ravimite ordineerimine kindlustamata isikule - 25,00
E3004 ravi ordineerimine meespartneri(te)le sugulisel teel levivate haiguste raviks - 25,00
E3005 asutust külastanud isiku nõustamine meili teel 5,00 10,00
E3006 teiste nõustamine meili teel - 15,00
E3008 HPV vaktsiin Gardasil 9 135,00 135,00
E3012 ultraheli ülesvõtte printimine kätte 1 pilt 1,00 1,00

NB! Lepingu rikkumine (VÕS § 761), kokku lepitud ajal teenusest loobumisest teatamata jätmise korral kuulub tasumisele teenuse maksumus. Vastuvõtule mittetulemisest palume teavitada vähemalt 24t enne broneeritud aega, telefoni teel 6014331 või . Haigekassa poolt tasu maksmise kohustusega teenusele mitteilmumisel loeme teenuse osutatuks ning tasu maksmise kohustus on patsiendil.

Tasulised vastuvõtud patsiendi erisoovil puhkepäevadel, riiklikel pühadel, arsti puhkuse ajal, väljaspool majas viibimise lubatud aega 22.00-7.00, puhkepäevadel 18.00-9.00: tervishoiuteenuste tasuline hinnakiri 200%, analüüsid tavapärase hinnaga.