Dr. Juta Silma

Haridustee:

Teenistuskäik:

Täiendkoolitus:

Kuuluvus erialaseltsidesse:

Keelteoskus:
emakeel - eesti keel, soome keel, inglise keel