Patsiendid võivad ise omal soovil pöörduda uuringutele